Awards

 

9 Million Manhour without Lost Time Injury (LTI)

FROM Department of Occupational Safety and Health Malaysia
EVENT  Achievement Award

Highest Growth Company

FROM MMC Corporation Berhad
EVENT  MMC CEO Awards 2018

SHASSIC 5 STAR

FROM Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB)
EVENT  Safety and Health Assessment System in Construction (SHASSIC) Award

1.5 million man-hours without a Lost-Time Injury (LTI) in 2016

FROM Ministry of Energy, Green Technology and Water (KeTTHA)
EVENT  The Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) & Yayasan Hijau Malaysia (YaHijau) Appreciation and Recognition Night 2017

Best Minister KPI Achiever Award

FROM Ministry of Energy, Green Technology and Water (KeTTHA)
EVENT  The Jabatan Perkhidmatan Pembetungan (JPP) & Yayasan Hijau Malaysia (YaHijau) Appreciation and Recognition Night 2017

SHASSIC 4 STAR

FROM Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB)
EVENT  Safety and Health Assessment System in Construction (SHASSIC) Award
  • Kerja-kerja pembinaan stesen pam baharu penanaman paip pembetungan bagi Projek Pembetungan Langat akan berlangsung di kawasan anda pada tarikh dan masa seperti berikut:
    22hb Oktober 2018 – Mei 2019 Masa : Dari pukul 9.00 pagi – 6.00 petang Kawasan Terlibat : Jalan Muhibbah dan Jalan Muhibbah 3