SITE MAP

 
 
 

Centralized Sewage Treatment Plant

 
 
 
 
 
 
 

Traffic, Safety and Environment

 
 
 

Photo & Videos

 
 
 

Media Centre

 
 
  • Kerja-kerja pembinaan stesen pam baharu penanaman paip pembetungan bagi Projek Pembetungan Langat akan berlangsung di kawasan anda pada tarikh dan masa seperti berikut:
    22hb Oktober 2018 – Mei 2019 Masa : Dari pukul 9.00 pagi – 6.00 petang Kawasan Terlibat : Jalan Muhibbah dan Jalan Muhibbah 3